JBL - Reflect Mini NC,新品上市

JBL - Reflect Mini NC,新品上市

2021 / 12 / 01

 

Reflect Mini NC 專為運動而設計,由您隨心定義

 

主動降噪功能讓您專注於您的健身目標,有效免除注意力分散,而智能環境技術則能讓您隨時知曉周圍環境,或者與朋友溝通。

 

 

了解更多!!

 

 

直接到官方購物網站購買。